Kontakt

zobacz jak do nas dojechać

Odział w Łowiczu

www.BHPartykuly.pl
ul. Nadbzurzańska 1/3
99-400 Łowicz

tel./fax 46 837 35 55
Marta Jackowska -  506 090 911
Marek Mucha -  501 690 240

biuro@bhpartykuly.pl

www.BHPartykuly.pl

Biuro handlowe

Interplus Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a
01-237 Warszawa
tel. 22 862 40 90
fax 22 86239 27

interplus@srodkiczystosci.pl

www.srodkiczystosci.pl

www.forlux.pl

Siedziba firmy

Interplus Sp. z o.o.
ul. Działdowska 12
01-184 Warszawa

NIP 527-13-37-122 KRS 152781
kap. zakł. 50000 zł
Sąd Rej. dla m.st. W-wy,
XIX Wydz. Gosp.
nr konta: 33 1750 0012 0000 0000 1082 8007