Konserwacja i czernienie opon samochodowych

Kod produktu: AO

Zastosowanie:
Preparat Forlux AO 05 przeznaczony jest do nabłyszczania i konserwacji opon oraz innych elementów gumowych.
Może być stosowany również do zderzaków i innych elementów z tworzyw sztucznych.
Zapobiega starzeniu się i pękaniu gumy, nadaje oponom i innym elementom samochodu połysk i wyraźnie ożywia kolor odmładzając ich wygląd i zwiększając atrakcyjność samochodu.

Sposów użycia
Środek stosować bez rozcieńczania. Nanosić równomiernie na powierzchnię za pomocą spryskiwacza bądź miękkiego pędzla lub gąbki.

Ostrzeżenia:
Działa drażniąco na skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie, może wywoływać uszkodzenia płuc. Opary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Skład:
Heptan, metylocykloheksan, limonene, linnalool, citral.

Dostępne opakowania i symbol
AO - butelka ze spryskiwaczem 0,5 l 

Dokumentacja produktowa: 
ao_05_karta_charakterystyki.pdf